jak zmienić podręczniki?

To tylko trzy kroki!

1. Analiza naszej oferty
2. Decyzja (w ramach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej)
3. Zgłoszenie dyrektorowi szkoły i złożenie zamówienia.

Jak uzasadniać zmiany podręczników na „My i …”?

 • zły wybór w poprzednim roku, pod presją czasu z ograniczonej oferty,
 • brak informacji o nowych wersjach podręczników rządowych dostosowanych do nowej podstawy programowej,
 • niesatysfakcjonująca praca z dotychczasowym podręcznikiem,
 • chęć kontynuacji pracy na sprawdzonych i znanych już treściach,
 • możliwość wykorzystania własnych mat. edukacyjnych,
 • możliwość korzystania z wielu kompatybilnych adaptacji dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • nowoczesność, kreatywne podejście do edukacji,
 • elementy wprowadzające do nauki kodowania,
 • większy kontakt ze sztuką,
 • elementy pedagogiki Freineta i Planu Daltońskiego
 • możliwość efektywnego wykorzystywania na zajęciach sprzętu multimedialnego,
 • możliwość tworzenia własnych interaktywnych zasobów,
 • opcja atrakcyjnych, interaktywnych prac/ćwiczeń  domowych,
 • możliwość realizacji zajęć metodą „lekcji odwróconej”,
 • dostępny system tworzenia „wirtualnej interaktywnej klasy” z systemem analizy i raportowania,
 • możliwość wykorzystania systemu „głosowania elektronicznego” w klasie (na tabletach lub smartfonach)
 • bezpłatny, funkcjonalny dziennik elektroniczny.

Ważne:

 • nauczyciel ma obowiązek zrealizować podstawę programową w ciągu 3 lat edukacji wczesnoszkolnej, ale sposób w jaki to zrobi, zależy w zasadzie wyłącznie od niego,
 • podręczniki poprzez spiralny układ treści gwarantują realizację podstawy programowej (przy zmianie ich po klasie na cykl „My i nasza szkoła”),
 • nie ma nakazu wyboru podręczników tylko z jednego cyklu dla klas 1-3, chociaż tak się powszechnie przyjęło,
 • nie istnieje przepis ograniczający zmianę podręczników w klasie drugiej.
 • Sprawdź, co mówi o tym Ustawa o Systemie Oświaty i  nasz komentarz do niej.
Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close