Dla nauczycieli

MATERIAŁY DLA SZKÓŁ – zakup z dotacji MEN

PODRĘCZNIKI 

Klasa 1

http://elementarz.org/prezentacja-podrecznika-sztuka-uczenia-my-i-nasz-elementarz/
– „My i nasz elementarz. Klasa 1”. Części 1-4. Maria Lorek, Lidia Wollman,
– „My i nasz elementarz. Klasa 1. Matematyka”. Części 1-4.  Maria Lorek,  Agata Ludwa

Klasa 2
www.sztukauczenia.pl/znow-do-wybrania-my-i-nasza-szkola/
– „My i nasza szkoła. Klasa 2”. Części 1-4. Maria Lorek, Monika Zatorska,
– „My i nasza szkoła. Klasa 2. Matematyka” Części 1-4. Maria Lorek, Agata Ludwa


ĆWICZENIA 

Klasa 1
–  “My i nasz elementarz. Pierwsze ćwiczenia. Klasa 1″ Części 1-4. Marta Buk-Cegiełka, Jadwiga Dejko
Klasa 2

– „My i nasza szkoła. Ćwiczenia. Klasa 2.”Części 1-2. Maria Lorek
– „My i nasza szkoła. Ćwiczenia. Matematyka. Klasa 2” Części 1-2. Maria Lorek


MATERIAŁY DODATKOWE  – bezpłatne on-line

GENERATOR KART PRACY dla kl. 1-3.
www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/

INTERAKTYWNE PODRĘCZNIKI Z KLASĄ (z ćwiczeniami)
http://sztukauczenia.pl/jak-korzystac-z-interaktywnego-elementarza-z-klasa/
www.mcourser.pl/SztukaUczenia

Klasa 1
– „Interaktywny elementarz z klasą”. Części 1-4. Maria Lorek, Lidia Wollman,
– „Interaktywny elementarz z klasą. Matematyka”. Części 1-4.  Maria Lorek,  Agata Ludwa

Klasa 2
– „Interaktywny podręcznik z klasą 2”. Części 1-4. Maria Lorek, Monika Zatorska,

– „Interaktywny podręcznik z klasą 2. Matematyka” Części 1-4. Maria Lorek, Agata Ludwa  (w przygotowaniu)

PIOSENKI  dla kl. 1-3
– do pobrania
– w interaktywnych podręcznikach z klasą (zintegrowane)

– „Interaktywny śpiewnik z klasą” (w przygotowaniu)

MUZYKA  I TEATR
www.ore.edu.pl/2018/01/inspiracje-muzyczne/
– Nauka gry na dzwonkach
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSHIqPCSNDsch8SM_utqnwcv0khvJAuVY
– Inscenizacje piosenek- „Lekcje z piosenkami”
http://sztukauczenia.pl/category/nauczyciel-z-klasa/

VIDEO
http://sztukauczenia.pl/video/
http://sztukauczenia.pl/piosenka-malego-patrioty/

SZTUKA
www.ore.edu.pl/2015/05/inspiracje-artystyczne/
– inspiracje, filmy w  interaktywnych podręcznikach z klasą (zintegrowane)

ADAPTACJE dla kl. 1-3
www.naszelementarz.men.gov.pl/adaptacje/
http://elementarz.org/elementarz-dla-wszystkich/
www.elementarz.org/my-i-nasz-elementarz-jedynym-podrecznikiem-dla-kl-1-z-adaptacjami-dla-uczniow-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych/

Do każdej z 26 części podręczników dla klas 1-3 dostępne są 3 rodzaje kompatybilnych adaptacji („Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”) i do każdej z nich niezbędne materiały dla uczniów i dla nauczycieli.

1/ Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
– zaadaptowany podręcznik
– zeszyt piktogramów
– wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
– poradnik dla nauczyciela
2/ Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a
– zaadaptowany podręcznik
– poradnik dla nauczyciela
3/ Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

– zaadaptowany podręcznik

MULTIBOOKI dla kl.1-3
www.ore.edu.pl/2015/05/multibooki/
www.naszelementarz.men.gov.pl/multibooki/

Do każdego z w/w podręczników dostępne są też 4 wersje multibooków:
1/ Wersja podstawowa,
2/  Adaptacja dla uczniów z trudnościami w uczeniu się i/lub komunikowaniu
3/  Adaptacja dla uczniów słabowidzących
– Rozkład materiału
– Poradnik metodyczny
– Webquesty

– Edukacja wczesnoszkolna. Obudowa dydaktyczna. Karty pracy
Teresa Czupajło, Maria Dudek, Beata Stachańczyk
– Poradnik – „Edukacja wczesnoszkolna. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.Teresa Czupajło, Maria Dudek
– Karty pracy
– Album liter
– Tygodniowe plany pracy
– Poradniki dla nauczyciela. Małgorzata Boćko, Magdalena Oleksy-Zborowska
– Inspiracje artystyczne. Beata Stachańczyk Barbara Bieg-Panic, Beata Sobczyk
– Inspiracje muzyczne.  Jerzy Hamerski, Ewa Jakubowska, Michał Jóźwiak, Agnieszka Putkiewicz

PORTAL EDUKACYJNY
www.sztuka.uczenia.pl

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close