idea

2

Pomysł stworzenia nowego elementarza, podręczników wczesnoszkolnych oraz ich interaktywnych wersji, narodził się jako połączenie trzech poniższych aspektów:

I. Idei kreatywnego, nowoczesnego nauczania przy wykorzystywaniu otwartych zasobów, wolnych licencji i nowych technologii.
II. Potrzeby uratowania zasobów powstałych przy tworzeniu „podręczników rządowych”, w tym licznych ich adaptacji dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
III. Kilkuletniego zaangażowania nauczycielskich i edukacyjnych organizacji pozarządowych i bardzo dobrych opinii na temat podręczników „Nasza szkoła”.

Nasze nowe podręczniki, powstały na bazie książek „rządowych” i przejęły ich tytuły. Stawiają na kreatywność, rozwój ciekawości poznawczej, umiejętności uczenia się, myślenia naukowego oraz współpracę w grupach. Polecenia i zadania uruchamiają twórcze myślenie, zachęcają do eksperymentowania i samodzielnego wnioskowania.
„My i nasz Elementarz” oraz „My i nasza szkoła” są kompatybilne z podręcznikami dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i można ich używać równolegle w klasach integracyjnych.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close